2 Eylül 2015 Çarşamba

YÖS İSTANBUL : MERSİN ÜNİVRSİTESİ Türkiye Bursları/2015 Lisans ve Lisansüstü Yerleştirmeleri Sonucu Yerleşen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin dikkatineTürkiye Bursları/2015 Lisans ve Lisansüstü Yerleştirmeleri Sonucu Yerleşen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin dikkatine


2015-2016 akademik yılı için Türkiye Burslarından yararlandırılması uygun görülen adayların kayıt işlemleri.

Kayıt yeri ve Tarihi  
Kayıt BaşlangıçKayıt Bitiş.
24.08.201504.09.2015

Kayıtlar Üniversitemiz Çiftlik Köy Kampüsünde Bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınr yapılacaktır.
anahtar kelimeler:   yös istanbul yös ankara yös antalya  yös dershanesi 
Kayıt süreciyle ilgili gerekli açıklamalar kayıt esnasında adaylara bildirilecektir. Yedek adaylar sırasıyla kayıt hakkına sahip olacaktır.
anahtar kelimeler:   yös istanbul yös ankara yös antalya  yös dershanesi 
Kayıt için gerekli evraklar;

a) Lise Diploması ve Diploma Denklik Belgesi (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullardan mezun olanlardan Diploma Denklik Belgesi istenmez),
b) İkametgah Tezkeresinin noter tasdikli kopyası (Kayıt olduktan sonra 15 gün içinde kayıt görevlisine teslim edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Mavi Kart sahipleri ve uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklulardan bu belge istenmez),
c) Pasaportun noter tasdikli kopyası (Pasaportu olmayan adaylar Kamp Tanıtım Kartlarının noter onaylı tasdikli kopyasını sunacaklardır. Mavi Kart sahipleri kartlarının bir öreğini sunacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyrukluların Nüfus Cüzdanlarını da sunmaları gereklidir),
d)Kimlik Ücreti  (Kayıt esnasında verilecek olan numara numarası ile TC Ziraat Bankası ATM lerinden ödeme yapılacaktır),
e) Fotoğraf (4 adet),
f) Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Denizcilik MYO, Sağlık MYO İlk ve Acil  yardım ve Otopsi Yardımcılığına yerleşen öğrenciler için Tam Teşekküllü Kamu Hastanelerinden alınacak Sağlık Raporu (Açıklamalar için Not madde 2'yi okuyunuz),
anahtar kelimeler:   yös istanbul yös ankara yös antalya  yös dershanesi 

Not:
1-)KKTC uyrukluların KKTC'de ikamet ettiklerini; Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların bu durumlarını; T.C. uyruklu olanların lise öğrenimlerini yurt dışında tamamladıklarını; Mavi Kart sahibi olanların bu durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Sağlık Raporu Açıklaması:anahtar kelimeler:   yös istanbul yös ankara yös antalya  yös dershanesi 

Tıp Faklütesi - Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir.Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.

Sağlık Yüksekokulu – Hemşirelik programına yerleşenler için tam teşekküllü sağlık raporu.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu -  Tam teşekküllü sağlık raporu.
anahtar kelimeler:   yös istanbul yös ankara yös antalya  yös dershanesi 
Denizcilik MYO - Sağlık durumunun denizciliğe uygun olduğunu, renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını, her iki kulağının arızasız olduğunu; kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi" ibaresini taşıyan sağlık raporu ile belgelemek gerekmektedir.

Sağlık MYO İlk ve Acil  yardım ve Otopsi Yardımcılığı - Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları gerekmektedir.

ALS Group  YÖS İSTANBUL ANKARA ANTALYA  0850 800 1 426 www.alsgroup.eu  -  www.yos.alsgroup.eu 

anahtar kelimeler:   yös istanbul yös ankara yös antalya  yös dershanesi 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder