1 Eylül 2015 Salı

istanbul yös : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 1. GENEL ŞARTLARÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 1. GENEL ŞARTLAR Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar Uyarınca; Bu kontenjanlara başvuracak öğrencilerin; Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla; *A) Başvuruları kabul edilecek adaylar a) Yabancı uyruklu olanlar, b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular, *d) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine” b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine, e) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) , f) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar yurtdışından öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler. *B) Başvuruları kabul edilmeyecek adaylar a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’ de tamamlayanların, b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), c) (*A) kısım b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (*A maddesinin *d numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç) ) d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç) e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya (*A) kısım (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, f) Önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya diğer üniversiteler tarafından yapılan sınavlarda sahtekârlık yaptıkları saptananların, g) Fikir ve eylemleriyle T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin yurtdışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul edilmez. 2. BAŞVURU I. Başvurular 24.08.2015 – 01.09.2015 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla olarak alınacaktır. Belirtilen süreler dışında gelen başvurular değerlendirilmeye alınmaz. Üniversitemiz, Başvuru belgelerinde herhangi bir eksik yada yanlış beyanda bulunulan başvurular ve yerleştirme işlemleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi gereğince başvurular ve yerleştirme işlemleri geçersiz sayılacaktır. II. Adayların toplam 3 (üç) tercih yapma hakkı vardır. Başvuru Adresi: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Terzioğlu Kampüsü ÇANAKKALE – TÜRKİYE TEL: +90 286 218 00 18 dahili 1182-2983-2795 e-mail : uluslararasi@comu.edu.tr 2.1. Başvuru İçin Gerekli Belgeler: a) Lise Diploması ve Lise diplomasının Türkçeye çevrilmiş hali. b) Transkript (Not Durum Belgesi ) : Tercih yapacak adayların: - Ortaöğretimden aldıkları derslerin ve notlarını gösterir transkriplerinin noter onaylı Türkçeye çevirisi gerekmektedir, - Ortaöğretim not ortalamasını mezun oldukları okullara 100'lük sisteme çevirisini yaptırmalıdırlar, - Ortaöğretimini Yurtdışında bitiren adayların Ülkelerinin 100'lük üzerinden dönüşüm tablosu gerekmektedir. c) Pasaportun Türkçeye çevrilmiş hali. d) 1 adet vesikalık fotoğraf . e) Başvuru formu. . Tercihler şahsen veya posta yoluyla yapılır. Bu evrakların orjinali kesin kayıtta teslim edilir. Kazanan adaylar kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde kayıt aşamasında diploma ibraz etmek zorundadırlar. . Adayın yerleştirilmesinde adayın yerleştirme puanı ve tercih sıraları esastır. Aldığı puana göre herhangi bir bölüme asıl listeden kayıt hakkı kazanan aday tercihleri arasında bulunsa dahi bir başka bölüme asıl ya da yedek listesinde yer alamaz. . Başvurdukları bölümün kontenjanı içinde yer almak suretiyle kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl aday kazanmış olduğu bölüme belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırır. Süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kesin kayıt hakkını kaybeder. . Başvuru belgelerinde herhangi bir eksik, yanlış beyanda bulunan ya da imzaları eksik adayların başvuruları / yerleştirme işlemleri geçersiz sayılır. Kabul Edilen Sınav Türleri (Tablo 1) Orta Öğretim (Lise) Mezuniyet Başarı Not Ortalaması 50/100 (En son 2 yıl içerisinde mezun olunması gerekmektedir. (Not ortalamasına göre başvuru yapacak öğrencilerin ülkelerinin 100'lük üzerinden dönüşüm tablosu gerekmektedir.) Önemli Not : Üniversitemiz, başvuru belgelerinde herhangi bir eksik yada yanlış beyanda bulunulan adayların başvuru ve yerleştirme işlemleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi gereğince başvurular ve yerleştirme işlemleri geçersiz sayılacaktır. Belgelerin Özellikleri ve Geçerlilik Süresi: Not ortalamasının 100 üzerinden en az 50 (elli) olması ve en son 2 yıl içinde mezun olunması gerekmektedir. 3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yapılır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Adaylar kontenjan dahilinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yerleştirilir. Değerlendirmede eşitlik olması halinde adayların yaşı dikkate alınır. Yaşı küçük olan adaya öncelik verilir. Kesinleşen listeler Rektörlükçe ilan edilir. . Türkçe Dili Düzeyi Kayıt sırasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından kabul edilen geçerli bir Yabancı Dil-Türkçe Yeterlik Belgesi sunamayan öğrenciler Üniversitemiz Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bir (1) yıl Türkçe hazırlık derslerine devam edeceklerdir. Türkçe Yeterlik Belgesi sunamayan öğrenciler bir (1) yıl Türkçe Eğitimi almak zorundadır. Kayıt sırasında, geçerli bir Yabancı Dil-Türkçe Yeterlik Belgesi sunan öğrenciler ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezinin açtığı Türkçe Yeterlilik Sınavı'nda başarılı olanlar ise kabul edildikleri Lisans programına doğrudan başlayabileceklerdir. Eğitim - Öğretim Dili Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçe'dir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girer. Sınavı geçemeyen öğrenciler hazırlık sınıfında eğitim görür, başarılı olduğu takdirde birinci sınıfa kaydı yapılır. 4. SONUÇLARIN İLANI Başvuru sonuçları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde (http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/) duyurulur. Kabul edilen adaylar için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu hazırlanır. İsteğe bağlı olarak vize işlemleri için faks yoluyla da adaylara kabul mektubu gönderilir. 5. KESİN KAYIT Yerleştirme sonucu kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Önemli Notlar : - Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. - Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. - Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 5.1. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler * Lise Diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak ''Denklik belgesi'', * Transkript (Not Durum Belgesi ) : Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış transkriptlerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. (Lise not ortalamasını mezun oldukları okullara 100'lük sisteme çevirisini yaptırmalıdırlar ve Ortaöğretimini Yurtdışında bitiren adayların Ülkelerinin 100'lük üzerinden dönüşüm tablosu gerekmektedir) * Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi. * Katkı Payı /Öğrenim Ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu. - Rektörlük Yabancı Uyruklu Harç Hesap No: 2294 17000-5006 (IBAN:TR830001002294000170005006) * Uluslararası geçerliği olan Türkçe Yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı, * Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası, * Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, * Gelen öğrencinin maddi imkanlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkan sağlanmasını temin etmek amacıyla geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire sahip olduğunu gösterir belge, * Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Balıkçılık Teknolojisi Programına Kayıt yaptıracak öğrencilerin bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır). 5.2. Kayıt-Kabul Takvimi 2015-2016 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Kayıt-Kabul Takvimi Başvuru Tarihleri 24.08.2015 – 01.09.2015 Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 07.09.2015 Kesin Kayıtlar 09.09.2015 – 11.09.2015 2015-2016 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanlarının yer aldığı Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları için tıklayınız...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder