18 Temmuz 2016 Pazartesi

Uluslararası Öğrenci Ajandası

Çukurova Üniversitesi ADANA

 ISC | 2016
Uluslararası Öğrenci Ajandası

ÇUÖS Başvurusu:
1 Şubat – 31 Mart
ÇUÖS Sınav Tarihi:
23 Nisan
Sonuçların İlanı:
4 Mayıs
Tercihlerin Alınması:
16 Mayıs – 24 Haziran
Lisansüstü Başvuru:
1 Haziran– 15 Temmuz
Üniversite İlk Kayıt:
27 – 29 Temmuz ЦМС | 2016
Журнал Интернациональных 

Студентов

Прием подачи заявлений ВЭЧУ:
1 Февраля – 31 Марта
Дата Экзамена ВЭЧУ:
23 Апреля
Объявление результатов:
4 Мая
Прием выбора отделения:
16 Мая – 24 Июнь
Прием Заявлений на Магистратуру - Аспирантуру:
1 Июнь – 15 Июля
Первая регистрация:
27 – 29 Июля

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder